Portfolio 3 Column

Sliprännorna i Gantofta

Skånes kanske märkligaste fornlämning.I hela bergssidan finns tusentals skålformade sliprännor.De täcker det synliga sandstensberget.Läs mer

Jättegrytorna i Tararp

Byn Tararp är känd för sina jättegrytor ett tiotal jättegrytor finns det varav de största är 3–4 meter i diameter.Jättegryta är en i berg.Läs mer

Böljeslagsmärken

Vid tobisborg stenbrott hittar man de främsta exemplen på böljeslagsmärkena som räknas som världsunika. Bergarten är kambrisk.Läs mer.

S:t lars kyrkogård

S:t Lars kyrkogård bär en mörk historia. Här begravdes patienterna från mentalsjukhuset ända fram till 1951 eftersom de inte var.Läs mer.

Sveriges största treuddar

Sveriges största treuddar.Treudd är en förhistorisk stensatt grav i form av en tresidig stensättning med markerat insvängda sidor.Läs mer.

Svärjarehålorna i Tofta

Månghundraåriga och sägenomspunna. Ett antal fotspårsliknande hålor i vägkanten. Ingen växtlighet sägs slå rot i dem och antalet..Läs mer.

12
Translate »